Rørvæv og kalkpuds

Til restaurering af pudsede vægge og lofter anvender vi, udover kalkmørtelpuds, økologisk rørvæv fra Økobyg. I mange ældre huse med pudsede lofter- og/eller vægge er der brugt rørvæv til at få pudset til at hænge fast. Alternativet i dag er gips, men gips kan i modsætning til kalkmørtelpuds ikke virke som dampbremse, hvilket gør at man må sætte dampspærre op når man bruger gips. Dampspærre kan med fordel udelades ved brug af rørvæv og ler-/kalkpuds.  Hertil kommer at man mister en betydelig del af loftshøjden ved at bruge gips, hvilket man bevarer ved at anvende rørvæv og kalkmørtelpuds. kalkmørtelpuds giver en naturlig rustik overflade.

1