Forkerte materialer eller håndværkere uden rette viden giver skimmel- og svampeangreb gode vækstbetingelser.!

“I mindst halvdelen af kældrene i boliger og etageejendomme er der fugtproblemer. Det reducerer brugsværdien betydeligt og skaber grobund for skimmel- og svampeangreb. Ifølge Teknologisk Institut bruges der alt for ofte forkerte metoder til at fjerne fugten. I 70-80 procent af tilfældene kan fugten frigøres med diffusionsåbne og kalkbaserede materialer samt ventilation, viser erfaringer” (http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/77392-fugtige-kaeldre-fejlbehandles).

Ved kælderrenoveringer benytter vi et isoleringssystem bestående af Ytong Multipor isoleringsplader og St. Astier Isochaux isoleringsmørtel, som begge er rene naturprodukter, lavet af kalk, sand og vand. Systemet er let, rent mineralsk (uorganisk), trykfast og formstabilt. Systemet er diffusionsåbent og ophober ikke fugt, hvorved det samme høje isoleringsniveau bevares, og skimmel og svamp problemer elimineres.

Herved opnå man:

– God varmeisolering
– Lambda værdi 0,042 W/mK
– Konstant isoleringsevne
– Diffusionsåben
– Godt indeklima
– Fugtregulerende
– Hindrer råd og svamp
– Ingen dampspærre
– Suger ikke vand
– Ingen afgasning
– Kan bruges indvendig og udvendig
– Miljøvenligt
– Naturprodukt – kan anvendes som naturfyld ved
nedbrydning
– Hurtigt og nemt at montere
– Samme mørtel til montering og slutpuds
– Formstabilt
– Trykfaste plader
– Mineralsk løsning uden fibre
– Ubrændbart
– Ingen røg eller gasser ved brand

1